CSN ska göra sig av med 60 anställda

Centrala studiestödsnämnden, CSN, ska göra sig av med 60 personer de kommande fyra åren.

20 av dessa i Sundsvall och orsaken till neddragningen är det minskande antalet studenter.