Flest tonårsaborter i länet per tusen kvinnor

Västernorrland hör till de län som utför allra flest tonårsaborter per 1000 kvinnor, det visar statistik från Socialstyrelsen.

I hela riket utförs drygt 25 aborter per 1000 tonåringar medan siffran för Västernorrland ligger på drygt 30 aborter.
Bara Gotland ligger högre.

Överhuvudtaget har antalet aborter ökat och den allra största ökningen står tonårsaborterna för.