Stora brister i rehabilitering

Kvaliteten på rehabiliteringen för neurologiskt handikappade skiljer sig stort mellan olika län.

Västernorrland är det län som är näst sämst i norra Sverige.

Det visar en undersökning som Neurologiskt Handikappades Riksförbund har gjort bland sina medlemmar.

I Västernorrland upplever hälften av de tillfrågade att de idag helt saknar rehabilitering.

Och en tredjedel tycker inte att de får tillräckligt med information om rehabilitering.

Och det är de näst högsta siffrorna i Norra Sverige.

På måndagen den 14 maj hålls en konferens om rehabiliteringen för neurologiskt handikappade, då ska frågorna diskuteras.