Länet hårt drabbat av sorkfeber

Sorkfebern hemsöker Norrland.

Antalet personer som sökt vård för sorkfeber i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har ökat från knappt 150 personer under 2006 till över 1 000 hittills i år.

Under hela det tidigare värsta året, 1998, sökte 485 personer vård.

I Västerbottens län har 540 personer sökt vård hittills i år, jämfört med 45 personer under hela fjolåret.

Två personer har dött och några har behövt dialys eller respirator, skriver Svenska Dagbladets nätupplaga.

Sorkfeber kan ge kraftiga influensaliknande symtom. Viruset sprids till människor från skogssorkars urin och avföring via exempelvis dammtussar i sommarstugor.

Den milda hösten och vintern tros ligga bakom.