Örnsköldsvik saknar räddningsplan för farlig anläggning

Enligt den så kallade Sevesolagen, gäller särkilda krav för beredskapen kring vissa samhällsfarliga verksamheter.

Men i Örnsköldsvik saknas fortfarande en kommunal plan för en av kommunens farliga anläggningar.

Detta trots påtryckningar från Räddningsverket.

- Vi har sju andra liknande anläggningar i kommunen där vi ska revidera insatsplanerna och då vill vi också ta in den här depån i den här processen, säger Arne Persson, vice räddningschef i Örnsköldsvik.

Den anläggning det gäller är en cisterndepå för bensin några kilometer utanför centrala Örnsköldsvik.

I Västernorrland saknade vid årsskiftet sex anläggningar en kommunal plan för räddningsarbetet, men efter påtryckningar från räddningsverket har fem av dom åtgärdat bristerna.

Men ännu inte i Örnsköldsvik.

- Vi har meddelat länsstyrelsen och räddningsverket att vi kommer att göra den här planen under det här året och de har sagt att vi ska vara klara senast den 1 januari 2008 och det ska vi vara, säger Arne Persson, vice räddningschef i Örnsköldsvik.