Brister i kyrkans arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har gjort en granskning av arbetsmiljön i Svenska Kyrkan.

85 besök har gjorts på arbetsplatser i Härnösands stift, och nästan hälften av alla besök ledde till krav från Arbetsmiljöverket.

På många arbetsplatser i Härnösands stift saknades en plan för hur arbetsmiljöarbetet ska skötas.

De anställda vet inte alltid vem de ska vända sig till när de upplever problem i arbetsmiljön, och det saknas också forum för att diskutera arbetsmiljöfrågor.

Dessutom visar Arbetsmiljöverkets rapport att det finns en ”godhetskultur” inom kyrkan, som inte tillåter att man tar upp problem till diskussion.

En svårighet för den som är ansvarig för arbetsmiljön är också att det finns så många olika yrkesgrupper inom kyrkan.

Det rör sig om personal på kyrkogården, musiker, kontorspersonal och präster. Det kan därför vara svårt för en enda person att ha koll vilka risker som finns i arbetet för alla olika grupper. I de fallen föreslår Arbetsmiljöverket att ansvaret ska delas av flera personer.

Efter Arbetsmiljöverkets krav på förbättrat arbetsmiljöarbete i Härnösands stift ska nu Svenska kyrkan ta tag i frågan.

Bland annat ska kyrkoherdarna få mer utbildning i arbetsmiljöfrågor.