"Kommunens svar är en dimridå"

Härnösands kommun lägger ut dimridåer och försöker komma undan de kritiska frågorna från Skolverket.

Det säger Jimmy Jaldemark från föreningen Bra förskola i Härnösand, om kommunens svar på föräldrarnas anmälan till Skolverket när det gäller förändringar och försämringar inom förskoleverksamheten.

- I sitt svar till Skolverket gör kommunen ett fräckt påhopp på föräldrarna genom att påstå att man försökt ha en dialog med föräldrarna men utan att lyckas. I själva verket har oroliga föräldrar på alla sätt försökt få kontakt och svar på sina frågor men förvaltningen har vägrat svara, säger Jimmy Jaldemark.

Nu kommer föräldrarna att lämna in sina åsikter innan Skolverket fattar beslut i ärendet.