Eons brustna löften upprör Österforssebor

Sedan kraftjätten Eon köpte upp Graninge har förutsättningarna för byn Österforsse försämrats dramatiskt.

Eon behöll Forsse kraftverk men sålde snabbt resten av bruket vidare och nu vet ingen vad som ska hända med mark, vägar och gatljus.

Eons löften om att ta hand om bruket kom snabbt på skam och byborna är besvikna och arga.

Och ska byborna få betygsätta kraftbolaget blir det mycket långa betyg.

– Ska jag sätta maximalt en femma i betyg så får Eon noll av mig, säger Torsten Lund, en av många arga bybor i Österforsse.