Stiftet vill inte centralisera skogen

Härnösands stift vill inte att förvaltningen av kyrkans skogar ska centraliseras.

Egendomsnämnden och stiftsstyrelsen i Härnösand säger nej i ett remissvar.

De vill att församlingarna ska kunna påverka besluten om egendomen och säger att egendomsnämnden har bättre lönsamhet på skogen än andra skogsbolag har.

Förslaget är att kyrkan ska ha tre regioner för skogsförvaltning i stället för tretton som idag.

Då skulle man bland annat minska de adminstrativa kostnaderna.