Sveriges Radios VD Peter Örn avgår

Sveriges Radios VD Peter Örn avgår.
Det meddelade han nu på förmiddagen och han hänvisar bland annat till att han och styrelsens ordförande Ove Joansson har olika uppfattningar i några viktiga sakfrågor, men han preciserar inte vilka.

Peter Örn får en årslön i avgångsvederlag.
Kerstin Brunnberg, tidigare programdirektör, förordas av styrelsen som tillförordnad vd.