Skadegörelse på gravfält undersöks

I dag börjar undersökningarna av det förstörda gravfältet i Vangsta i Härnösand, som skadades svårt när det gjordes markberedningsarbeten i området 2003.

Skadegörelsen polisanmäldes och den ansvarige får nu betala för undersökning och återställande av fältet.

– Det är rejäla och djupa skador på gravarna, säger Maria Lindeberg som är arkeolog på platsen.

Fältet är från yngre järnåldern, det vill säga från perioden 400-1050 efter Kristus, och innehåller så kallade brandgravar. Sju av dem förstördes av markberedningen.