Hur viktig är motion för hjärtpatienter?

Hur mycket effekt kan livsstilsförändringar ge för dom som rehabiliterats efter en hjärtinfark? Det ska en ny forskningsstudie ge svar på.

Det är Mittuniversitetet tillsammans med Hjärt och Lungsjukas riksförund som ska undersöka 100 patienter i Sollefteå och Skellefteå som deltar i gruppaktiviteter kring motion, stresshantering och rökavvänjning efter avslutad rehabilitering. De ska sedan jämföras med grupper av patienter som inte deltar i livsstilsgrupper av det här slaget.