Förslag om alternativ drift av Härnösands sjukhus

Nu ska oppositionen i landstinget ena sig om ett förslag att låta någon annan än landstinget sköta driften vid Härnösands sjukhus. Till hösten kommer en motion i frågan. Och Hans Hedlund som är oppositionsråd tror inte att det är omöjligt att få med sig någon socialdemokrat så att förslaget kan bli verklighet.

I första hand ska förslaget gälla dom tre vårdcentralerna som snart flyttar ihop i sjukhusets gamla lokaler i Härnösand, samt de specialistmottagningar som finns kvar, men Hans Hedlund utesluter inte att det företag som driver sjukhuset också kan ha annan verksamhet, till exempel operationer och inneliggande patienter.

– Det är upp till det företag som driver verksamheten att besluta vad man kan göra med de resurser man får för verksamheten, säger han. Och när motionen ska behandlas i landstingsfullmäktige så är det bäddat för dramatik. Det skiljer en enda röst mellan majoriteten och oppositionen.

Hans Hedlund säger att det är ”svårt men inte omöjligt” att tänka sig att någon socialdemokrat röstar mot den egna partilinjen. Det kan vara en Härnösandssocialdemokrat som känner trycket från sina väljare, eller en Sundsvallssocialdemokrat som vill att Härnösandspatienterna till större del kan bli kvar i Härnösand för att på det viset lätta på trycket och överbeläggninarna på Sundsvalls sjukhus.