Fler vårdcentraler i fara

Flera vårdcentralen kan komma att slås ihop eller läggas ner i Västernorrland.


Enligt den senaste prognosen måste primärvården spara 19 miljoner kronor för att få årets budget i balans och det kan innebära att vårdcentraler försvinner, enligt Lennart Moberg, primärvårdschef.

Innan juli månad kommer Lennart Moberg att lägga ett förslag om besparingar till landstingsledningen.