Klartecken för granplantering på Vojen

SCA får plantera träd för att odla granfrö på halvön Vojen i Graningesjön. Trots omfattande protester från allmänheten och Sollefteå kommun har miljödomstolen nu gett SCA klartecken att sätta igång med arbetet.

I beslutet får SCA rätt att plantera träd för granfröodling på ett område ungerfär lika stort som 25 fotbollsplaner – frön som som sedan ska säljas till stora delar av Norrland.

– SCA har redan börjat att förbereda marken genom att fräsa och plöja och redan i höst kommer de första plantorna att sättas i marken, berättar SCA:s informationschef Björn Lyngfeldt.

Beslutet har väckt många protester från de fastighetsägare som har hus på Vojen, men även ifrån Naturskyddsföreningen och Sollefteå kommun som menar att det öppna landskapet försvinner och att växter och att unika naturmiljöer hotas.

Frågan har under en lång tid bollats mellan Länsstyrelsen – som tidigare sagt ja och till miljödomstolen som fått ta ställning till flera överklaganden.

Ingrid Engstedt-Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se