Kemiolyckan i Kramfors överklagas

Riksåklagaren överklagar till Högsta Domstolen att rektorn och en lärare vid Gudmundråskolan i Kramfors friades från ansvar när den då 14-årige eleven Kim Källström för tre år sedan skadades under en kemilektion.
Hovrätten tog tidigare i våras inte upp ärendet.

I sitt överklagande framhåller RÅ att det var rektor som i första hand hade arbetsmiljöansvar vid skolan och att övningen har genomförts under förhållanden som medfört betydande risk för olyckshändelser.