Läkare skrev ut morfin till obehöriga

En Sundsvallsläkare prickas efter att att ha skrivit ut stora mängder morfin till fyra patienter utan att ha journalfört utskrivningarna.
En av personerna var inte heller patient till läkaren och två var kända för drog- och alkoholmissbruk.
Socialstyrelsen kräver disiplinpåföljd för läkaren och har anmält honom till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan.