Röda kors vid farliga vägar

Organisationen Motormännen har satt upp röda kors vid farliga vägavsnitt i länet.
Omkring 20 kors har satts upp på E14 mellan Matfors och Torpshammar och lika många kors på E4 norr om Örnsköldsvik.

På de valda vägavsnitten har elva personer mist livet sedan 2003 och 51 blivit svårt skadade.

I hela landet har 500 kors satts upp och är en del av Motormännens stora trafiksäkerhetskampanj som ska upplysa om farliga vägavsnitt.