Överklagar Ådalsbanebygge

Bygget av Ådalsbanan genom Kramfors överklagas till länsrätten.

Det är två privatpersoner som överklagar kommunens beslut till länsrätten bland annat för att det inte har gjorts någon miljökonsekvensbeskrivning inför beslutet.

Inom kort kommer beslutet även att överklagas till miljödomstolen. Då är det föreningen Kramfors i Centrum som kommer att stå bakom överklagan.