Länstrafiken söker miljoner hos regeringen

Nils Harvard, VD för Länstrafiken vänder sig nu till regeringen och näringsdepartementet med en begäran om att staten skriver avtal om att långsiktigt skjuta till pengar till norrtågsförsöket. Det är ett försök som syftar till att samla tågtrafiken under en upphandlande huvudman för att bland annat bättre samordna tågen med övrig kollektivtrafik i Norrlandslänen.