Universitet vill kommersialisera

Mittuniversitetet vill starta ett bolag som ska stödja studenter, forskare och andra som vill driva företag med affärsidéer som bygger på forskningsresultat från universitetet.

I en skrivelse till Utbildningsdepartementet ansöker Mittuniversitetet om att få bilda ett holdingbolag och en tilldelning av åtta miljoner kronor i kapital.

Det här ska bidra till en ökad kommersialisering av forskningsresultaten.