Prästbrist i glesbygd

Bristen på präster i glesbygd är ett problem för många av svenska kyrkans församlingar i vårt stift, som Västernorrlands och Jämtlands län tillhör.

Nu kommer ett nödrop från Sveg i Härjedalen där tre tjänster av fyra är obesatta.

Från församlingarna finns önskemål om att rekrytera präster i samarbete med kommunen och näringslivet. Då skulle man lättare kunna ordna arbete även för eventuell make eller maka.