Nästan hela landet har nu vänstermajoritet.

Opininonssvängningen har slagit igenom i nästan alla län.
I Norrland är det en vänstermajoritet med 70-30.
Det visar Synovate Temos sammanställning av vårens opinonsmätningar i Dagens Nyheter.
Det är bara i Stockholms, Uppsalas och Hallands län som de borgerliga och vänsterblocket i stort sett ligger lika.