Biskop vill begravas med frystorkning

Biskop Tony Guldbrandzén är positiv till frystorkning som ett alternativ till kremering och jordbegravning.

Kulturminister Lena Liljeroth Adelsohn meddelade i veckan att hon är beredd att driva frågan och hon får medhåll av biskopen som tycker frystorkning är en etisk bra metod.

--Om frystorkning är accepterad som begravningsform när det är dags för mig vill jag gärna begravas med den metoden, säger biskop Tony Guldbrandzén.