Övervakningskameror på Alnöbron

Vägverket ska sätta upp fyra övervakningskameror och åtta nödtelefoner på Alnöbron. Vägverket hoppas att kamerorna ska leda till att antalet självmordsförsök från Alnöbron minskar