Åtta läkemedel mister högkostnadsskydd

Västernorrlänningarna köpte läkemedel mot astma, hosta, lungsjukdomen kol och cystisk fibros för 49,4 miljoner kronor förra året. Det visar en granskning av subventionerna för läkemedel som Läkemedelsförmånsnämnden har gjort.

Åtta av de 43 läkemedel, däribland fyra hostmediciner, som granskats utesluts ur högkostnadsskyddet eftersom läkemedel mot kortvariga och lindriga besvär inte ska subventioneras av samhället. Fyra astmamedicner utesluts också eftersom det finns billigare mediciner som är lika bra eller bättre.