Miljögifter hittade i centrala Sundsvall

Sundsvalls kommun har hittat kvicksilver och dioxiner i Selångersån som rinner genom centrala Sundsvall.

Kvicksilvret misstänks komma från den gamla sjukhuset som lades ner i mitten av 70-talet.

De förhöjda värdena av dioxiner kan ha samband med branden i kvarteret Lyckan för två år sedan.

Gifterna ska inte vara farligt för människor men de kan påverka djurlivet nagativt.

- Arbetet med att rusta upp Selångersåns kajer kan innebära att vattnet grumlas om vi inte vidtar några skyddsåtgärder. Därför kommer vi att göra en detaljerad kartläggning av dessa ämnen efter sommaren, för att veta om och vilka åtgärder vi behöver göra för att kunna renovera kajen, säger Stefan Näslund, projektledare för kajupprustningen på stadsbyggnadskontoret.