Nya vägmärken i dag

I dag träder en ny trafikförordning i kraft och det betyder att Vägverket inför ett 60-tal omarbetade vägmärken - tolv av dem är helt nya.

Bakgrunden till den nya förordningen är att vägmärkena ska EU-anpassas.

Det innebär att alla märken är utformade efter en internationell standard.