Cuf stöder äktenskap för homosexuella

En debattartikel mot äktenskap för homosexuella, underteckand  bland annat av före detta statsministern Torbjörn Fälldin, har väckt en del känslor. I artikeln framförs argumentet att äktenskapsbegreppet bör vara reserverat för heterosexuella, eftersom det bara är i såna relationer ett barn kan bli till, ett biologiskt faktum enligt artikelförfattarna. Centerpartiets ungdomsförbund har regerat på artikeln, Hanna Häggström är ordförande i Medelpad

Förutom före detta centerledaren och statsministern Thorbjörn Fälldin, har kd:s Alf Svensson och även några andra riksdagsledamoter från kd, centern och moderaterna undertecknat artikeln.

Författarna hänvisar till en fransk utredning, som slår fast att äktenskapet i grunden är en institution för reproduktion och därför måste vara mellan en man och en kvinna. En syn helt främmande för centerpartiets ungdomsförbund, som menar att det är individer som gifter sig och till och med tycker att mångifte borde vara tillåtet.