Invandrare får företagsrådgivare

Invandrare, som driver företag eller planerar starta företag i Västernorrland ska få en egen företagsrådgivare.

Det är ALMI företagspartner och IFS, företagsorganisationen för invandrare, som nu ska gå ihop.

Sammanslagningen sker för att ta bort hinder som språk och svårtolkade regler för företagande invandrare.