Kraftiga besparingar på Örnsöldsviks skolskjutsar

Många skolelever kommer att beröras när skolskjutsbestämmelserna skärps i Örnsköldsvik nästa läsår.

Det blir mindre och färre bussar i höst när Örnsköldsviks kommun ska spara två miljoner kronor under nästa läsår på skolskjutsarna.

Dessutom kommer bussarna att göra betydligt färre stopp. Från och med hösten kommer dom flesta eleverna att få gå en bit extra till en angiven hållplats.

De barn som inte har tillräckligt långt till skolan kommer inte att få åka med och mindre barn kan få gå till en angiven hållplats.