Fortsatt samarbete mellan teatrar i norr

Länsteatrarna i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten kommer att fortsätta sitt samarbete i tre år till. Sedan tidigare har man ett samarbete under namnet ”Norrscen”.

Det har mest handlat om utbyte av vuxenpjäser som har turnèrat i de olika länen. Men i fortsättningen ska man satsa på barnteater i det norrländska samarbetet.