Nödlandning på Midlanda

Ett propellerdrivet flygplan tvingades nödlanda på Midlanda vid niotiden i torsdagsmorse på grund av fel på en motor.

Skyways-planet var på väg med 19 passagerare från Stockholm till Skellefteå när det tvingades gå ner.
De 19 passagerarna fick vänta, närmare en timme, på att ett annat plan skulle ta dem till slutdestinationen Skellefteå.

--Det var en Fokker 50 som flygs av Skyways som fick motorstörningar och valde att gå ner på Sundsvalls-Härnösands flygplats Midlanda. Vi vidtog alla säkerhetsåtgärder enligt gängse rutiner. Landningen skedde helt utan problem, säger flygplatschef B-O Lindgren.