Statliga brandflyget lyfter idag

Idag är det premiär för det nya, statligt finansierade brandflyget.
2003 drogs det statliga stödet till barndflyget in, trots omfattande protester från framförallt skogsägare.
Men erfarenheter har visat att det handlar om välplacerade pengar och i våras beslutade regeringen att stödet skall återinföras.