BB söker renoveringsmiljoner

BB och förlossningsmottagningen vid Sundsvalls sjukhus planeras byggas om för 33 miljoner kronor.
Under torsdagen kommer frågan upp i landstingsstyrelsen.
Kvinnoklinikens nuvarande lokaler har, i stort sett, sett likadana ut sedan man flyttade in 1975.