Nyinvesteringar ökar pelletsproduktion

SCA investerar 20 miljoner kronor i Bio Norrs pelletsfabrik i Härnösand.
Bland annat ska en ny pelletsmaskin och ett nytt lager byggas.
Investeringen ska leda till en ökad produktion och förbättrad kvalité och görs eftersom efterfrågan på pellets ökar stadigt.