Fler och fler får jobb

Arbetslösheten minskar ordentligt i Västenorrland, och kommer troligen att fortsätta minska.

Den prognos för framtiden, som håller på att tas fram, visar att den utvecklingen kommer att fortsätta de närmast kommande åren.

Sollefteå har fortfarande den högsta arbetslösheten i länet, men den har minskat från 6,7 procent till 4,9.

- Det är en väldigt positiv utveckling när det gäller arbetsmarknaden där, säger biträdande länsarbetsdirektör Marie-Louise Ek.

Totalt sett minskade arbetslösheten i länet med tio procent i maj månad. Totalt är alltså 3,6 av länets befolkning mellan 16 och 64 år utan jobb.

Riksgenomsnittet ligger på 2,7 procent och det betyder att Västernorrland sakta men säkert knappar in på rikssiffrorna.

På länsarbetsnämnden arbetar personalen nu med att göra klart en prognos över hur arbetsmarknaden i länet kommer att utveckla sig, och det ser fortsatt bra ut för Västernorrland, enligt biträdande länsarbetsdirektör Marie-Louise Ek:

- Den (prognosen) visar indikationer på att vi har en växande arbetmarknad i länet, när det gäller 2007 och 2008, säger hon.

Reino Helin

reino.helin@sr.se