Solvett viktigt för små barn

Den som bränner sig i solen som barn löper större risk att utveckla hudcancer i framtiden.

Därför satsar Strålskyddsinstitutet på information till de allra minsta.

Förra året skickade Strålskyddsinstitutet ut ”En bok om solen”, till landets alla förskolor. Det följdes upp i år när ytterligare informationsmaterial skickades ut till 4000 sexårsverksamheter i landet.

Meningen är att barnen ska lära sig hur de ska förhålla sig till solen.

Vid föräldrakooperativet Morkullan i Örnsköldsvik har man använt sig av boken.

- Vi har läst den för barnen och de tittar också själv i den. De lär sig att solen innehåller värme, ljus och strålning, sådant man inte kan se, men som känns på huden. På så sätt får de förståelse för vad det är vi vill skydda dem från, säger Eva Skogetun, föreståndare för Morkullan.

Antalet fall av hudcancer har ökat dramatiskt i Sverige. 2005 registrerades drygt 2000 fall av malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer.

Det ska jämföras med 557 fall 25 år tidigare.

Den som brännskadas tidigt i livet, löper en ökad risk att drabbas av hudcancer i framtiden.

Därför är man extra försiktiga vid föräldrakooperativet Morkullan.

- Vi ser till att smörja barnen med solskyddskräm innan de går ut, att de har mössa på sig och så är vi uppmärksamma på om de blir för solbrända. Vi går in vid elvatiden och är inomhus till framåt två, för att på så sätt undika den allra starkaste strålningen, säger Eva Skogetun.

Marcus Olofsson

marcus.olofsson@sr.se