Stor brandfara längs banvallen i Ånge

Räddningstjänsten i Ånge har släckt flera små bränder utmed banvallen från Moradal ner till länsgränsen mot Hälsingland under morronen. Insatsledaren Sune Fankvist oroar sig för att elden ska ta sig igen och sprida sig in i  skogen