Mer skadegörelse på skola efter nedläggningsbeslut

Det har blivit mer förstörelse på Franzénskolan i Härnösand sedan beslutet kom i mars att skolan ska läggas ner. Frustrerade elever tycker inte längre att det är någon mening att hålla skolan i bra skick när den ändå inte ska finnas kvar

Ja, det har varit ett omtumlande läsår för Franzénskolan. Efter långvariga diskussioner och mycket utredande kom till slut beslutet att lägga ner skolan som är Härnösands kommuns största högstadieskola med nästan 500 elever. Skolledningen hade förutsett att det kunde hända saker efter nedläggninsbeslutet men tycker att man nu har kommit till rätta med problemet. Bland annat har man med små medel försökt renovera på skolan, berättar rektor Johan Vallgårda. I höst krymper elevantalet när inga nya sjuor kommer in från landsbygdsskolorna och nästa höst läggs skolan ner helt och hållet. För lärarna har det varit oroligt att inte veta var de ska jobba till hösten. När diskussionerna om att lägga ner någon skola började så trodde nog de flesta att den enda skola som var riktigt säker på att bli kvar var just Franzénskolan. Men ju längre tid utredningarna tog, desto större blev hotet mot just det här högstadiet som är det största i Härnösand med nästan 500 elever. Och i mars kom så beslutet