Minskat torskfiske i Östersjön

På tisdagen beslutade jordbruks- och fiskeministrarna i EU om en handlingsplan för att återhämta det hotade torskbeståndet i Östersjön. Målet är att långsiktigt säkra torskbestånden i Östersjön. Till dess att målet uppnåtts kommer fiskekvoterna att minska med minst tio procent årligen.

Vidare innehåller planen en rad kontrollbestämmelser för att minska det illegala fisket.

Bland annat vill man utöka användningen av satelitbevakning och obligatorisk vägning av all torsk i samband med att fiskebåtarna lossar lasten.