10 miljarder behövs till transportsektorn i länet

Västernorrland behöver infrastruktursatsningar inom transport-sektorn för minst 10 miljarder kronor inom en tioårsperiod. Och det förutom att vi redan har det största pågående järnvägsprojketet i Sverige just nu, med Ådalsbanan och Bottniabanan.

Idag presenterade landshövding Gerhard Larsson inriktningen för länets transportinfrastruktur för åren 2010-2019. Det handlar om satsningar som totalt skulle kosta minst 10 miljarder kronor att genomföra.

Tunga prioriterade satsningar som man vill se i Västernorrland är bl.a:

+ E4 Sundsvall

+ Upprustning av Ådalsbanan till samma standard som Bottniabanan, där kurvorna mellan Sundsvall och Härnösand rätas ut.

+ Knyta ihop Bottniabanan med stambanan via Sollefteå/Långsele, inkl triangelspår.

+ Trinagelspår Bergsåker

+ Skapandet av en nationellt prioriterad hamn i Sundsvall/Tunadal

med rikskombiterminal

+ Bärighetspengar för att nå full bärighet i nivå med övriga landet

+ Tre flygplatser som idag, med tätare förbindelser till Arlanda.

Nu ska underlaget lämnas över till banveket och vägverket, och sedan till riksdag och regering inför kommande infratstrukturproposition.

Reporter Ulla Öhman

ulla.ohman@sr.se