Upprörda känslor om vindkraftverk i Örnsköldsvik

Vindkraftverk på Slåttberget möter motstånd. Företaget Eolus Vind vill bygga sju vindkraftverk på Slåttberget, nordväst om Örnsköldsvik. Men varken kommunen eller grannarna är särskilt positiva.

I dag hade Eolus Vind ett samrådsmöte med Örnsköldsviks kommun för att presentera sina planer för sju framtida vindkraftverk på Slåttberget.

Det är markägaren som själv vill upplåta marken åt bolaget. Men planerna väcker oro bland de som bor i området kring Slåttberget.

– Det skulle vara förödande för vår lilla by. Jag tror att det skulle låta väldigt mycket och dessutom har vi vår kvällssol precis bakom den plats där de här schabraken skulle stå, säger Pernilla Tjärnström, granne med Slåttberget.

Tobias Karmstig, miljöingenjör vid Eolus Vind, har förståelse för de närboendes oro, men vill samtidigt tona ner farhågorna.

– De närmast boende i det här projektet hamnar på cirka 1000 meters avstånd och det bedömer vi som väldigt stora avstånd. Vi är vana att jobba i betydligt mer tätbefolkade områden där avstånden kan vara så små som mellan fyra- och femhundra meter, säger han.

Men för att bolagets planer ska bli verklighet krävs att Örnsköldsviks kommun beviljar bygglov. Ett beslut som ännu ligger långt fram i tiden. Men Tommy Dickens, som är planeringschef vid kommunledningskontoret i Örnsköldsvik, är redan nu negativt inställd till framtida vindkraftverk på Slåttberget.

– Min uppfattning är att stora delar av det här rekreationsområdet berörs, eftersom man både ser och hör vindkraftverken på ganska långa avstånd. Till exempel kommer vindkraftverken att stå mitt i den havsutsikt vi i dag har från Rutberget, säger han. Marcus Olofsson marcus.olofsson@sr.se