Länsstyrelsen vill ha fler kvinnliga företagare

Länsstyrelsen i Västernorrland vill att fler kvinnor i offentlig sektor ska bli egna företagare. Dit ska man nå genom att hålla flera seminarium som ska inspirera och visa hur eget företagande kan vara ett realistiskt alternativ till att vara anställd.

Seminarierna arrangeras genom ett projekt inom Länsstyrelsen, Nya tag i samverkan med länets kommuner och hittills har runt 90 personer anmält sitt deltagande.