Drottningen till länet

Västernorrland får storfrämmande i höst. Det är drottning Silvia som tackat ja till att besöka delar av länet i slutet av september.

Bland annat ska hon då få se det nya naturumet i Höga kusten vid Skulebergets fot, och hospicet i Sundsvall som då beräkans vara färdigt, och som drottningen också är beredd att inviga vid sitt besök.