Välskött slåtteräng ger mångfald av arter

Genom att sköta slåtterängar på rätt sätt kan man bevara en mångfald av arter vad gäller blommor och växter, som annars skulle gå förlorad. I Härnösand har kommunekologen Monika Bertgren ett projekt igång med en slåtteräng som man nu ska slå och sköta om varje år