Läkarmiss drabbar spädbarn

Först när flickan var ett och ett halvt år upptäckte läkarna på Örnsköldsviks sjukhus att hon fötts med båda höfterna ur led. Ändå hade flickans mamma vid flera tillfällen påpekat att det var ett problem som fanns i släkten.

Den sena upptäckten medförde att flickan fick genomgå flera operationer och sedan gå gipsad eller med skena under lång tid.

Socialstyrelsen skriver nu i ett beslut att flickan borde ha remitterats tidigare för en ultraljuds- eller röntgenundersökning.