Internationellt seminarium om kvinnors inflytande

Under tre dagar i Härnösand har delegater från olika länder diskuterat frågor om kvinnors inflytande i både samhällsliv och beslutande församlingar.

- Kvinnors ställning är fortfarande svag, men i det senaste valet lyckades vi faktiskt få in kvinnor på flera ledande samhällspositioner, säger Lucid Aljiam från Palestinian Conlict Resolution Centre.

Seminariet har anordnats av Operation 1325, en paraplyorganisation med sex svenska kvinnoorganisationer som arbetar för fred och säkerhet.

Maja Edfast är utbildningssamordnare för Operation 1325.

- Vi arbetar för att FN:s resolution 1325, som handlar om kvinnors fred och säkerhet, ska implementeras överallt i världen, säger hon.

Under fyra dagar, varav tre på plats vid Sida i Härnösand, har åtta kvinnor från olika organisationer i Sudan, Israel och Palestina träffats, tillsammans med sex svenska kvinnor från Operation 1325.

Romi Shapira, representerar en organisation i Haifa i Israel och för henne är det här seminariet väldigt viktigt.

- Bara att träffas på det här sättet och diskutera våra gemensamma synsätt och våra stävanden efter att leva i en mer fredlig värld är i sig något som skapar förändring, säger hon.

- Som israel kan jag inte träffa kvinnor från Palestina, men inte heller kvinnor från Sudan eftersom våra båda länder inte har diplomatiska förbindelser.

Hon säger att kvinnor ofta utesluts från beslutande organ, trots att världen består av mer än femtio procent kvinnor.

- Kvinnor har ofta ansvaret för familjen och därför representerar de också mer än sig själva och om de är uteslutna från fredsarbete kan de heller inte göra sin röster hörda.

Lucid Aljiam är palestinier och bor i Betlehem och representerar en organisation som heter Wi’am, Palestinian Conlict Resolution Centre.

De arbetar hårt för att stärka självkänslan hos kvinnor för att få dem att hävda sina rättigheter även utanför hemmet.

- Kvinnor i ledande positioner är starka och använder sin makt. Därför försöker män alltid få kvinnor att känna sig underlägsna männen. Det är sådana kulturer vi försöker förändra, säger Lucid Aljiam.

Marcus Olofsson

marcus.olofsson@sr.se