Socialstyrelsen kritiserar psykiatrikliniken

Ett bättre självmordspreventivt arbete, bättre dokumenthantering och ett större inflytande för anhöriga, det är de punkter socialstyrelsen anser att psykiatrikliniken på länssjukhuset Sundsvall-Härnösand bör förbättras på.

Efter att ha granskat verksamheten vid psykiatriska kliniken vid länssjukhuset Sundsvall-Härnösand pekar Socialstyrelsen ut en rad områden som kan förbättras.

Bland annat tycker de att det självmordspreventiva arbetet som finns kan ytterligare förbättras, dessutom bör samverkan vara bättre mellan olika vårdenheter så att all information ska finnas lättillgänglig för att snabbt kunna ge rätt behandling.

Anhöriga bör också få ett större inflytande på vården och personalen bör lyssna på förslag och klagomål från både patienter och anhöriga i större utsträckning och sådana förslag och klagomål bör dokumenteras anser socialstyrelsen.

Samverkan mellan öppenvård och kommuner bör också förbättras för utbyte av information för en bättre behandling.