Betongkurs för flickor

I sommar anordnas, för tredje året rad, kurser i byggnadsteknik för flickor i åldern tolv till femton år.
Syftet är att flickorna ska lära sig att arbeta med betong och vad betong används till.
Kurserna hålls i samarbete mellan NCC och Technicus.